Vi tar hand om ditt lösöre och bohag – förvaras i våra toppmoderna lokaler

 

När skador inträffar i er fastigheter drabbas oftast också lösöre, det vill säga möbler och annan inredning, av till exempel sot eller vattenskador.

– Det är viktigt att vi snabbt är på plats för att kunna utföra en skadebesiktning och ge snabb återkoppling till våra kunder med den eventuella skadans omfattning, så att ett gemensamt beslut om vidare hantering kan tas”, berättar Fredrik Stenius, Arbetsledare och Jouransvarig, SSG Nordic i Stockholm

SSG Nordic utför lösöreshantering där vi sanerar ert lösöre på plats eller i våra anpassade lokaler. Efter att lösöret sanerats magasinerar vi allt i våra lagerlokaler till det att fastigheten är återställd.

Lösöresanering kräver stort kunnande, rätt utrymme och tiden är ofta en kritisk faktor. SSG Nordic:s specialutbildade personal är kompetenta, flexibla och alltid tillgängliga med kort varsel. Som ett led i vår fortsatta utveckling och tillväxt på den svenska marknaden, så har majoriteten av våra kontor runt om i landet toppmoderna lokaler anpassade för våra tjänster.

– Våra kunder kan vara trygga med att vi omsorgsfullt hämtar, omhändertar och återlämnar lösöret så fort skadan är återställd, intygar Fredrik.

Vi omhändertar och magasinerar ert lösöre eller bohag säkert i våra rymliga och lösöresvänliga lagerlokaler. Lösöret ställs i dammfria boxar som säkerhetsställer att godset inte blir nedsmutsat eller skadat under lagringstiden. Under framåtskridandet av vår lösöresavdelning så arbetar vi i nära samverkan med vårt systerbolag EBE Gruppen och slår våra kloka huvuden ihop. Det är viktigt att se behoven från olika synvinklar inom vår organisation, för att kunna ta fram och utveckla anpassade lösningar.

Visste ni att vi även hjälper er med flytt av bohag och röjning av skadat lösöre? Tveka inte att slå oss en signal, alla är välkomna till SSG!