SSG har kompetent personal med gedigen kunskap och erfarenhet av byggnadsunderhåll och specialsanering – till exempel ventilations system, fasader och klotter.