Skade service är kärnan i SSGs verksamhet – både den akuta delen och reparationen av alla typer av följd skador. Vi hanterar hela processen från när skadan skett till återlämnande av det renoverade hushållet till kunden. När skadan har gskett är det viktigt att agera snabbt och effektivt.