Skade service är kärnan i SSGs verksamhet – både den akuta delen och reparationen av alla typer av följd skador. Vi hanterar hela processen från när skadan skett till återlämnande av det renoverade hushållet till kunden. När skadan har skett är det viktigt att agera snabbt och effektivt.

 

Skadeservice

 • Akut skadestopp 24/7
 • Renovering

Projektledning

 • Hantering av stora skador
 • Återställning efter skada

Lösöreshantering

 • Lösöreshantering
 • Möbler och mattor
 • Tvätt och sstädning
 • Flytt och lagerhållning

Specialrengöring efter brand och vattenskador

 • Rengöring efter brand
 • Luktsanering
 • Desinficering
 • Städning

Avfuktning och fuktbesiktningar

 • Fuktmätning
 • SSG styrd värmetorkning (SVT)
 • Rivning

Miljösanering och speciell rengöring/inomhusklimat

 • Mögelsanering (Micro Clean och torrisblästring)
 • Miljösanering (asbest, PCV, bly m.m)
 • Rengöring efter skadedjur
 • Social rengöring och städning av dödsbo

Specialstädning för företag och produktion

 • Produktionsrengöring
 • Torrisblästring
 • Höghöjdsstädning
 • Flyttstädning/Grundlig städning
 • Tank och silorengöring

Specialrengöring och byggnadsunderhåll

 • Ventilationsrengöring
 • Klottersanering och fasadtvätt
 • Rensning av hängrännor, dränering mm.

24/7 Dygnet runt jour

 • Bemannad dygnet runt
 • Kompetenta medarbetare
 • Snabb utryckning
 • Inställelsetid max. 2 tim
 • 10 Kontor i Sverige

Certifierad partner till SOS Alarm

SSG är certifierad partner till SOS Alarm. Vi har en mycket väl fungerande jourverksamhet och verkar i nära samarbete med räddningstjänsten, försäkringsbolag med mera. Vi kan nås 24 timmar om dygnet via vår jourtelefon, tel 020-100 140.