SSG går på högtryck

Efter den senaste tidens skyfall har våra kontor runtom i Sverige jobbat på högtryck. De största insatserna har gjorts i region Gävleborg som drabbats extra hårt av översvämningar. Vår platschef Christoffer Persson har lett vårt arbete i Gävleborg och berättar här om den senaste tidens intensiva arbete.

-Det har varit ett hårt tryck och stort behov skadehantering i de hushåll och fastigheter som fått vattenskador. Efter den första akuta hanteringen har vi påbörjat avfuktnings- och saneringsarbete vilket varit utmanande eftersom så många behövt hjälp, berättar Christoffer.

Efter två perioder av extremt skyfall har efterfrågan av skadeservice varit stor. Detta har ställt höga krav på SSG:s organisation, både lokalt och regionalt.

-Den stora utmaningen har varit att kunna bemanna våra insatser med personal och arbetsmaterial. För att möta behovet har vi fått fantastisk hjälp av både svenska kollegor och nordiska grannar. Personal från Jönköping, Malmö och andra SSG-kontor har rest upp för att stötta vårt arbete. Dessutom har våra danska och norska kollegor ställt upp med avfuktare och annat material, fortsätter Christoffer.

SSG har de senaste veckorna hjälp hundratals privatpersoner och företag som drabbats utav översvämningarna och Christoffer räknar med att det intensiva arbetet kommer fortsätta ett tag till.

-Under mina år på SSG har det aldrig varit i närheten av den här mängd uppdrag och vår personal har gjort ett fantastiskt jobb med att hjälpa alla som drabbats.