I SSG är vi medvetna om vårt samhällsansvar, därför ansluter vi oss till FN:s Global Compact som riktar sig till företagen i näringslivet att ta ett globalt ansvar och omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

SSG vill ta ansvar för vår ett hållbart samhälle därför arbetar vi löpande med att tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.