Mot nya höjder med förnyad ISO-certifiering i ryggen

ISO-certifiering inom kvalité och miljö innebär att vi behöver vara på tårna för att efterleva de krav som ställs på oss och inte minst för att hela tiden utvecklas som organisation. Till vår hjälp har vi haft en extern partner, Algebäck Group, som under processens gång varit en stabil partner som stöttat och drivit projektet framåt.

   –  Att vara ISO certifierade innebär att vi följer internationellt ställda krav på hur en organisation ska arbeta, i vårt fall med kvalitet och miljö. Certifieringen är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt och lever upp till de högt ställda kraven, förklarar Lillebjörn Gustavsson VD på SSG Nordic AB.

Camilla Algebäck på Algebäck Group har haft en central roll och bidragit med ett helikopterperspektiv. Tillsammans med ledningsgruppen och kollegor har vi arbetat utifrån en målbild att uppfylla ISO kraven. Camilla kommer fortsätta att vara med och utveckla vårt KMA-arbete (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete) samt arbetssättet inom organisationen.

   –  I takt med skärpta krav från omvärlden på organisationer, att både leverera hög kvalité till rätt pris med miljön i fokus, så krävs engagemang. Det är heller inte speciellt hållbart att lämna arbetet åt slumpen, som lätt blir verklighet om rätt resurser inte involveras. Det blir varken lönsamt eller värdeskapande för organisationen, berättar Camilla.

ISO Certifikat mer än bara ett emblem

Att ställa krav på organisationen, följa upp, kartlägga avvikelser och verksamhetsmål samt kommunicera detta är en viktig del i att vara ISO certifierade. 

   –  För att nå vår vision om att bli Skandinaviens största och bästa 24/7 partner, måste vi ha roligt på arbetsplatsen. Men det måste finnas tydliga både kortsiktiga och långsiktiga mål. Att vara ISO certifierade innebär att vi kan arbeta utefter ett bättre och mer strukturerat arbetssätt, samtidigt som det kommer generera en större trygghet för våra kunder, förklarar Lillebjörn. 

Både Camilla och Lillebjörn vill lyfta det fantastiska engagemanget och delaktigheten som det varit från alla inblandade parter. 

   – Viktigt att nämna är hur väl kommunikationen har fungerat. Det har även varit en tydlig och långsiktig målbild med arbetsinsatsen. Plattformen för intern kommunikation, som arbetats fram parallellt med ISO-arbetet, ska fortsätta att implementeras i organisationen vilket kommer att ge stora fördelar för arbetet genom ständiga förbättringar och fortsatt utveckling av organisationen, avslutar Camilla.