Med anledning av Corona (covid-19)

Vi inom SSG koncernen, gör allt vi kan för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Ni och våra medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet av coronaviruset noga följt händelseutvecklingen. Så här arbetar vi i denna extraordinära situation:

– Vi har en nära och tät dialog inom koncernen och följer löpande information från myndigheter och vidtar åtgärder utifrån deras rekommendationer.
– Vi har infört en rutin där våra medarbetare meddelar om de ska resa utomlands under sin planerade semester. Medarbetaren informeras om att noga följa informationen från Folkhälsomyndigheten samt reseinformation via UD.
– Vi har också infört en rutin där vi före ett kundbesök kommer att fråga om risken för coronavirus, allt för att minska risken för att våra medarbetare utsätts för smitta.

Medarbetare som vistats på plats där smittspridning pågår

För medarbetare som återvänt från område där personer har blivit sjuka av coronaviruset gäller det allmänna rådet att om möjligt hålla avstånd till andra personer, tvätta händerna noggrant, nysa och hosta i armvecket och undvika att ta sig i ansiktet. I övrigt kan man agera och arbeta som normalt.

Medarbetare som uppvisar symptom

Om en medarbetare som nyligen har besökt en plats där smitta förekommer och visar symptom med hosta och feber ska personen omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177.

Medarbetare som konstaterats smittad

Om en medarbetare skulle konstaterats smittad kommer vi följa smittskyddsläkarens instruktion till arbetsplatsen och arbetsgivaren om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om hemkarantän – alla beslut om karantän ska förbehållas smittskyddsläkare.