Vad är asbest?

Vad vet du egentligen om asbest? Många vet inte varför det är så viktigt att anlita ett företag som besitter såväl kunskap som resurser till hantering av ämnet. Asbest är ett samlingsnamn av flera mineraler som finns i naturen. Det har otroligt många värdefulla egenskaper som gjorde att det länge använts inom byggbranschen, framförallt till fasader klädda i eternitplattor. En anledning till att det är förbjudet med asbest idag är då det kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som cancer.

Vikten av att anlita rätt

Vid all hantering exempelvis bearbetning och rivning av asbest frigörs massa asbestfibrer. Eftersom partiklarna är otroligt tunna och lätta svävar dessa runt i luften under en längre tid. Därför är arbetsprocessen otroligt viktig för att säkerställa att hanteringen sker på ett korrekt tillvägagångssätt. Ämnet kan vara svårt att upptäcka och som vi tidigare skrev är asbest förbjudet, men det har tidigare varit vanligt förekommande i följande:

– som brandskydd i stålkonstruktioner, ventilationsanläggningar och soprum
– värmeisolering i rör och värmepannor
– som bullerdämpning och armering i skivor, kanaler och golvplattor
– underskikt till plastmattor
– i fix och fog till kakel
– i färger och plaster.

Våra medarbetare har både rätt utrustning och utbildning för att utföra asbestsanering på ett korrekt tillvägagångssätt.

Tveka därför inte på att kontakta oss på SSG Nordic redan idag om du misstänker asbest i din byggnad eller fastighet.

Källa:
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/