Specialrengöring och byggnadsunderhåll

SSG har kompetent personal med gedigen kunskap och erfarenhet av byggnadsunderhåll och specialsanering – till exempel ventilations system, fasader och klotter.

Ventilationsrengöring

Använd SSG för att rengöra och underhålla ventilationssystemet och se till att systemet ger optimala prestanda. Detta kommer att ge dig full valuta för den investering du redan har gjort. Vi kan säkerställa optimal prestanda när det gäller energiförbrukning, optimera luft växling, minska risken för skador, minimera stillestånds tiden på maskiner på grund av damm och smuts. SSG har utrustning för att utföra rengöring av alla typer av ventilations system, även under de svåraste förhållanden.

Klottersanering och fasadtvätt

Vi utför alla typer av fasadtvätt och klottersanering. Saneringen utförs med kompetent personal och utrustning. Vi behärskar låg-och högtrycks rengöring, torrisblästring, sandblästring, kemisk rengöring, samt förebyggande beläggning mot smuts, smog och färger. För den miljömedvetna, erbjuder SSG en saneringsmetod som är 100% miljö vänlig, där vi rengör och tar bort klotter utan användning av vatten och kem (Tornado).

Rensning av hängrännor, dränering mm.

Vi hjälper till med både stora och små uppdrag. Med kompetent personal och modern utrustning kan vi effektivt och säkert hantera rengöring både på tak och på marken. Vi erbjuder rengöring av hängrännor och dräneringsrör, tömning och rensing av brunnar mm.