Skadeservice

Skade service är kärnan i SSGs verksamhet – både den akuta delen och reparationen av alla typer av följd skador. Vi hanterar hela processen från när skadan skett till återlämnande av det renoverade hushållet till kunden. När skadan har gskett är det viktigt att agera snabbt och effektivt.

Akut skadestop 24/7

SSG kan erbjuder följande assistans vid akuta skador:

  • Mottagen skada, registrering och upprättande av ärendet så att allt är i ordning
  • Snabb utryckning – vid akuta skador är vi oftast på platsen för skadan inom 1 timme
  • Åtgärder och bekämpning av följdskador (skydda konstruktion, rädda möbler, vattensugning, avfuktning, etc.)

Vi är i nära dialog med den skadedrabbade, där vi i samarbete med kunden bedömer vad som ska prioriteras, till exempel. egendom av högt värde eller egendom med affektivt värde. Dessutom hanterar vi registrering och dokumentation, sorterar och räknar upp skadad egendom samt ger bilder och beskrivningar. Naturligtvis samordnar vi arbetet med beredskapen på plats och i händelse av brand, vandalism eller inbrott, även med polisen, så att spår bevaras på ett säkert sätt.

Renovering

När skadan stoppats eller begränsats så mycket som möjligt, erbjuder SSG efterföljande sanering, rengöring, reparation och renovering av de skador som skett på byggnader, möbler och lös egendom. Våra tjänster inkluderar avfuktning, mögelsanering, rivning, sanering, städning, lagring, samt ut- och retur flytt.