Projektledning

På SSG är medarbetarna den viktigaste till gången. Därför är det alltid vårt mål att attrahera och utveckla branschens skickligaste proffs – både för vardagliga och mer komplexa uppgifter.

Vi genomför ett omfattande utbildningsprogram som består av extern och intern utbildning. Programmet är sammansatt på ett sådant sätt att varje anställd har en minimi nivå av utbildning som måste utföras vid tidpunkten för inträde på relevant funktionalitetsnivå. För specialfunktioner som fukttekniker och skickliga hantverkare kompletteras utbildningen med specialkurser som väljs i samarbete med medarbetaren.

Hantering av stora skador

Skador kan ofta vara stora och mycket komplicerade och kräver därför särskild kunskap, erfarenhet och kompetens. Våra projektledare är specialutbildade inom skadehantering, skadereducering och att säkra spår av skadeorsak.

Återställning efter skada

Våra projektledare känner till försäkrings bolagens krav och önskemål och har stor kunskap om material och marknads priser på egendom. De kan därför bedöma om det är tekniskt och ekonomiskt lönsamt att återuppbygga eller reparera skadan.