Miljösanering och speciell rengöring/inomhusklimat

Mögelsanering (Micro Clean och torrisblästring)

SSG är specialister på att hantera komplexa miljösaneringsuppgifter och vi är experter på att behandla mögel. Vi har ett komplett sortiment av modern specialutrustning, och kan ta bort mögel i skyddade egenskaper, svåråtkomliga konstruktioner etc. Vi använder oss alltid av erkända mögelsaneringsmetoder – t ex mekanisk rengöring, kemisk rengöring, torr ånga (Micro Clean) och torrisblästring.

Miljösanering (asbest, PCB, bly m.m.)

Miljösaneringsuppgifter utförs professionellt av våra välutbildade team och uppfyller gällande rättsliga krav inom området, säkerhet och miljö. Till exempel förekomster av asbest, PCB, bly, tungmetaller, miljöfarliga ämnen, olja och kemikalier.

Rengöring efter skadedjur

SSG kan hantera allt inom sanering, rengöring och desinfektion efter duvor, råttor, insekter och andra skadedjur. Vi kan bland annat erbjuda ett unikt koncept för behandling och rengöring efter vägglöss som vi har utvecklat i samarbete med en stor dansk kommun och ett försäkringsbolag.

Social rengöring och städning av dödsbo

Om du eller en släkting är i en situation där du måste ha sanerat, rensat eller tömt ett dödsbo, är vi alltid redo att hjälpa till med rengöring och lagerhållning av lösöret så att du kan ta hand om det som är viktigast för dig. Vi utför alla former av Social rengöring och röjning för bostadsbolag, landsting och kommuner m.fl. Med gedigen erfarenhet inom området löser vi hela uppdraget – allt från start till slut.