Lösöreshantering

Lösöreshantering

SSG hanterar sanering av lös egendom efter brand, vatten och mögelskador. Saneringen sker på skadeplatsen eller på ett SSG-Center. Vi använder erkända metoder för rengöring av lösöre efter mögel, och för kvalitetssäkring efteråt. Sot skadade hushåll rengörs och luktsaneras vid behov. Vi har från början av skadan fokus på de enskilda omständigheterna i fallet, såsom sociala förhållanden eller särskilda omständigheter, och genomföra riktade insatser därefter.

Möbler och mattor

SSG har lång erfarenhet av rengöring av möbler och mattor. Vi utvärderar varje möbel eller matta individuellt för korrekt behandling. SSG använder både torr och våt tvätt, beroende på textilierna i fråga. Luktsanering ska initieras vid behov.

Tvätt och städning

Tvättning och rengöring av kläder inkluderar en bedömning av kläderna före behandling. Vi använder allergivänliga och parfymfria medel för att hantera kläderna. Beprövade tvätt metoder används och vid behov utförs luktsanering.

Flytt och lagerhållning

När skadan är skedd, finns det ofta ett behov av att lösöret flyttas från skadeplatsen, antingen för sanering eller för ren lagerhållning, tills vi kan returnera den till kunden. Alla SSG-centraler har stora lager platser och är experter på att hantera lös egendom. Vi har personal som är utbildade i våra flytthanteringsprocesser.