Avfuktning och fuktbesiktningar

SSG kan lösa alla typer av problem med fukt. Vi har en unik kompetens och ett komplett sortiment av modern specialutrustning för kontrollerad avfuktning och torkning. Om fuktskador inte åtgärdas i tid och på korrekt sätt, kan skadan resultera i höga kostnader. Det är viktigt att lokalisera fuktskadorna innan dem utvecklas till mögel.

Fuktmätning

Fuktinnehållet i material detekteras med hjälp av olika mätmetoder. Bland annat använder vi oss av ”vanlig” fuktmätning med instrument och vid behöv av utborrade materialprover.

Proverna analyseras i laboratorium och i klimatkammare. SSG Sverige använder sig av samarbetspartners vid analyser av fuktprover.

Sammanfattningsvis sammanställs resultaten i en fuktrapport som också lämpar sig för kvalitetssäkringsdokumentation (KS). Fuktrapporten gör att vi kan erbjuda bästa möjliga lösningar för att åtgärda fuktskadorna.

SSG styrd värmetorkning (SVT)

SSG:s styrda värmetorkning är ett nytt koncept som gör det möjligt att torka ut och avfukta hårda golv utan demontering av konstruktionen, utan återställning och utan större rivningar. Detta innebär en betydligt kortare torkprocess, stora ekonomiska besparingar och mindre besvär för den skadedrabbade eftersom temporärt boende (utflyttning) är begränsat till kortare tid eller inte nödvändigt alls.

Rivning

SSG har stor expertis inom rivning, där vi kan slipa eller ta bort golvkonstruktion, beläggning, golvseparering, betong, tapeter och färger från väggar, tak, bänkskivor, skåp, köks element etc.