SSG tjänster

Skade service är kärnan i SSGs verksamhet – både den akuta delen och reparationen av alla typer av följd skador. Vi hanterar hela processen från när skadan skett till återlämnande av det renoverade hushållet till kunden. När skadan har gskett är det viktigt att agera snabbt och effektivt.

24/7 Dygnet runt jour

  • Bemannad dygnet runt
  • Kompetenta medarbetare
  • Snabb utryckning
  • Inställelsetid max. 2 tim
  • 10 Kontor i Sverige

Certifierad partner till SOS Alarm

SSG är certifierad partner till SOS Alarm. Vi har en mycket väl fungerande jourverksamhet och verkar i nära samarbete med räddningstjänsten, försäkringsbolag med mera. Vi kan nås 24 timmar om dygnet via vår jourtelefon, tel 020-100 140.