Vision Mission Värderingar

SSG är marknads ledande inom Skadeservice-, industri- och fastighetstjänster i Norden. Vi grundades i Danmark i 1993, och är idag en av de bästa på marknaden för att upprätthålla, förebygga och minimera skador och restvärden.

Under de senaste sex åren har vi stärkt vår position i Skandinavien genom strategiska förvärv och är nu – förutom Danmark – också rikstäckande i både Norge och Sverige. På den här sidan kan du läsa mer om SSG, vår verksamhet, vår vision och vår historia. Vi är ett företag i snabb tillväxt och sysselsätter mer än 900 anställda.

Vision

Vi vill vara Skandinaviens mest attraktiva 24/7 Skadeservice partner.

Mission

Vi skapar trygghet genom att ta hand om människor, byggnader, värden och miljö.

Värderingar

Trovärdig

Vi är TROVÄRDIGA och vågar säga vår åsikt. Vi är inte rädda för att erkänna misstag och berätta vad vi lärt oss av dem. Vi vågar fatta beslut, även de beslut som kan vara svåra.

Kort... Vi säger vad vi gör och gör det vi säger.

 

Ansvarig

Vi är ansvariga för hela utförandet av uppdraget. Vi löser uppgifterna, behandlar SSG: s och kundernas tillhörigheter med omsorg, träffas i rena arbetskläder, är ”hel och ren”. Vi levererar uppgifter i tid och tar hand om de utmaningar vi står inför på vägen.

Kort... Vi tar hand om uppgiften från början till slut.

 

Lösningsorienterad

Vi är LÖSNINGSORIENTERADE och utför uppgifter för att lösa dem. Vi håller kunden informerad och ser till att en uppgift slutförs med kundnöjdhet. Vi kommer med input när vi ser att en uppgift kan lösas på ett annat och bättre sätt. Vi lyssnar på varandra, hittar lösningar och skickar inte ett problem vidare, vilket vi tycker är viktigt.

Kort... Vi är handlingskraftiga och säkerställer framsteg

 

Effektiv

Vi är effektiva och har planerat en uppgift innan det börjar. Vi slösar inte tid och strävar alltid efter att ha all nödvändig utrustning och material för en given uppgift packad för första besöket. Vi tänker på och ser saker innan de kan förvandlas till ett problem.

Kort... Vi gör saker rätt första gången – varje gång.