Socialt ansvar & CSR

I SSG är vi medvetna om vårt samhällsansvar, därför ansluter vi oss till FN:s Global Compact som riktar sig till företagen i näringslivet att ta ett globalt ansvar och omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

SSG vill ta ansvar för vår ett hållbart samhälle därför arbetar vi löpande med att tillgodose miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.

Miljö

Arbetet med miljö i SSG tar utgångspunkt i löpande förbättringar av effektivitet, lönsamhet och miljömässig påverkan.

Konkret önskar vi att minimera miljöpåverkan av vårt arbete genom exempelvis:

  • Miljövänliga rengöringsprodukter
  • Metodbeskrivningar
  • Hantering av avfall
  • Optimering av bilpark
  • Självrenande och energieffektiva maskiner


Människa

SSG är en arbetsplats med medarbetare med olika bakgrund, kompetens och erfarenhet.

SSG samarbetar med flera kommuner med integrationen av bland annat långtidsarbetslösa och nyanlända. För kundernas, affärspartners och kollegas är det dock ett krav att alla medarbetare kan skriva och prata svenska.


Arbetsmiljö

SSG vill vara en hälsosam arbetsplats. En hälsosam arbetsplats kännetecknas en god, säker och stimulerande arbetsmiljö som bidrar till att skapa trivsel, arbetsglädje och lönsamhet.

En av de viktigaste aspekterna är förebyggande av arbetsolyckor. SSG uppmuntrar alla medarbetare att ta ansvar för sin arbetsmiljö, rapporterar olyckor och tillbud. Alla händelser registreras och rapporteras.

Den hälsosamma arbetsplatsen handlar om "hela människan". Vi strävar efter att utveckla jobb och arbetsvillkor som går att förena med privatlivet. Vi går igenom olika faser i våra liv, som unga, medelålders och äldre. Vi vill försöka möta behoven av flexibilitet i dessa skeden.