Servicepartner inom sanering

Det finns många fördelar med att anlita oss som servicepartner. Enklare kontaktvägar och kontroller, tydligare ekonomisk uppföljning, mindre administration och bättre kvalitetsuppföljningar till exempel!

  • Vi hjälper dig med planering, budgetering, optimering, uppföljning och kostnadseffektivitet inom hela vårt tjänsteutbud.
  • Dina anläggningar hålls i ett snyggt, säkert och funktionsdugligt tillstånd.
  • Du får minskade produktionsstörningar och eventuella akutuppdrag hanteras snabbt, kontrollerat och planerat.
  • Vi tar hand om avfallshantering, förrådstjänster, truckkörning, brandvakter, ventilationsrengöring, traverskörning, lättmek, handräckning, och sist men inte minst – vi skapar ordning och reda.

Som servicepartner utför vi också enklare fastighetsskötsel, fasadtvätt, asbest- och PCB-inventering, brandtätning, filterbyte, fordonsvård, taksnöskottning och mycket annat.