Stockholm

Stockholm

Slipstensvägen 15, 142 50 Skogås - Tel. 08-999924

Maria Sundberg
Administratör


08-609 99 55
maria.sundberg@ssgnordic.com

Gunilla Åkerlind
Arbetsledare – Sanering/Lösöre


08-609 99 54
gunilla.akerlind@ssgnordic.com

Johnny Johannesson
Arbetsledare - Fukt


08-586 343 09
johnny.johannesson@ssgnordic.com

Jörgen Jeppesen
Arbetsledare - Sanering/fastighet


08-609 99 50
jorgen.jeppesen@ssgnordic.com

Miroslav Dumancic
Arbetsledare - Sanering/Rivning/Återställning


08-609 99 69
miroslav.dumancic@ssgnordic.com

Fredrik Stenius
Arbetsledare - Asbest


08-609 99 68
fredrik.stenius@ssgnordic.com

Beställningsmail:
skade.stockholm@ssgnordic.com