Göteborg

Göteborg

Arntorpsgatan 6, 442 45 Kungälv - Tel. 031 – 22 02 98

Niklas Kjärrman
Arbetsledare

031-779 94 14
niklas.kjarrman@ssgnordic.com

Christoffer Hellekant
Fukttekniker


072-584 75 20
christoffer.hellekant@ssgnordic.com

Marie Svenberg
Administratör


072-575 53 12
marie.svenberg@ssgnordic.com

Beställningsmail:
skade.goteborg@ssgnordic.com