Avesta

Avesta

Industrigatan 35, 774 35 Avesta - Tel. 020-100 140

Håkan Olsson
Platschef 

  022-686 259
hakan.olsson@ssgnordic.com

Åsa Thorsell
Arbetsledare

022-686 251
asa.thorsell@ssgnordic.com

Henrik Alm
Fukttekniker

026-158 273
henrik.alm@ssgnordic.com

Marlené Elmqvist
Administratör

  026-158 286
marlene.elmqvist@ssgnordic.com

Jonas Blomqvist
Regionchef 

026-158 272
jonas.blomqvist@ssgnordic.com

Beställningsmail:
skade.dalarna@ssgnordic.com