Avesta

Avesta

Industrigatan 35, 774 35 Avesta - Tel. 020-100 140

Jonas Blomqvist
Regionchef / tf Platschef

073-331 94 56
jonas.blomqvist@ssgnordic.com

Åsa Thorsell
Arbetsledare/Besiktningar

076-134 14 64
asa.thorsell@ssgnordic.com

Henrik Alm
Fukttekniker/Besiktningsman

073-436 31 93
henrik.alm@ssgnordic.com

Marlené Elmqvist
Administration

072-511 14 35
  026-15 82 86
marlene.elmqvist@ssgnordic.com

Beställningsmail:
skade.dalarna@ssgnordic.com